Usługi chromowania natryskowego

Dzięki tej technologi uzyskujemy efek­t lu­stra w do­wol­nym ko­lo­rze. Tech­no­lo­gia z któ­rej ko­rzy­stamy to wielowar­stwo­wy pro­ces i zbliżony jest do wykonywania powłok lakierniczych. Do cech technologicznych możemy zaliczyć odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, brak efektu utleniania warstwy czy oksydacji. Jednak największym plusem jest możliwość nakładania powłoki na dowolny materiał np:

  • stal i pochodne
  • tworzywa sztuczne
  • szkło, porcelana itp
  • drewno i pochodne

Testy możemy wykonać na każdym materiale.

Wycena indywidualna. Do wyboru: Przygotowanie elementu + chromowanie lub samo chromowanie.